Kurssikuvaukset
Leirillä voi opiskella musiikin perusteiden yleisiä teoria-, säveltapailu- ja harmoniakursseja joko soittotuntien ja orkestereiden rinnalla, tai pääasiallisesti vain musiikin perusteisiin keskittyen. Kursseille voi ilmoittautua mukaan eri lähtökohdista: 1) kesäkurssi voi olla hyvä tapa valmistautua kurssin varsinaiseen suorittamiseen seuraavana lukuvuonna omassa musiikkiopistossa; 2) kesäkurssille voi ilmoittautua myös täydentääkseen suoritusta vaille olevan kurssin; 3) joissain tapauksissa kesäkurssilla voi myös pyrkiä korvaamaan koko vuoden kestävän kurssin.

Koska musiikin perusteiden kurssit kestävät yleensä (vähintään) vuoden, on ymmärrettävä, että kurssin käyminen alle kahdessa viikossa leirillä vaatii erityistä työpanosta. Lisäksi Limingan musiikkileirillä pätee sääntö, jonka mukaan vain vähintään kiitettävän arvosanan (4/5) saaneille kirjoitetaan todistus kurssin suorituksesta. Toisaalta, kurssillehan voi tulla myös kuunteluoppilaaksi, jolloin ei pyrikään suoritukseen.


Lisätietoja kursseista löydät kunkin kurssin kohdalta erikseen.


Mupe 1 (1/3)
Sisältö pääpiirteissään:
 • Asteikot, sävellajit ja etumerkit 2 ylennys- ja alennusmerkkiin saakka. Duuri ja luonnollinen molli
 • Nuottien nimet ja oktaavialat c-c2
 • Intervallien nimet
 • Melodian laulaminen ja kirjoittaminen duurissa ja mollissa n. oktaavin alueella. Enimmäkseen astekulkua, hyppyjä toonikakolmisoinnun sävelillä.
 • Rytmin lukeminen ja kirjoittaminen tahtilajeissa 2/4, 3/4 ja 4/4. Perusrytmikuviot (koko- ja puolinuotti, taa, ti-ti, tiri-tiri) ja niitä vastaavat tauot
 • Duuri- ja mollikolmisoinnut kuunnellen
 • Perussanastoa: piano, forte, allegro, largo, staccato, legato jne

Kurssin suoritus:
1) osallistuminen opetukseen
2) kirjallinen koe: teoriakoe, melodia- ja rytmikuuntelu
3) suullinen koe: melodian ja rytmin luku
Arvosana muodostuu tuntiosaamisen ja aktiivisuuden perusteella sekä koearvosanojen keskiarvosta. Kurssisuorituksen saa vain kiitettävällä (4) ja erinomaisella (5) kokonaisarvosanalla. Leirisuoritusta ei hyväksytä kaikissa musiikkiopistoissa. Oman oppilaitoksen linja kannattaa tarkistaa etukäteen!

Mupe 2 (2/3)
Sisältö pääpiirteissään:
 • Asteikot, sävellajit ja etumerkit 4 ylennys- ja alennusmerkkiin saakka. Harmoninen ja melodinen molli.
 • Nuottien nimet ja oktaavialat C-c3. Ylennetyt ja alennetut nuottinimet.
 • Intervallien laadut, myös kuuntelu.
 • Melodian laulaminen ja kirjoittaminen duurissa ja eri molleissa. Hyppyjä toonika- ja dominanttisoinnun sävelillä.
 • Rytmin lukeminen ja kirjoittaminen myös tahtilajeissa 6/8, 3/8 ja 2/2 (alla breve). Pisteellinen 4-osanuotti sekä synkooppi. 16-osanuottien jaot (tit-tiri, tiri-tit, tii-ri, ri-tii, ri-tii-ri) ja niitä vastaavat tauot.
 • Kolmisointujen laadut (D, m, v, Y) kirjoittaen ja kuunnellen
 • Lisää sanastoa: con moto, sostenuto, allargando, sforzato jne.

Kurssin suoritus:
1) osallistuminen opetukseen
2) kirjallinen koe: teoriakoe, melodia- ja rytmikuuntelu
3) suullinen koe: melodian ja rytmin luku
Arvosana muodostuu tuntiosaamisen ja aktiivisuuden perusteella sekä koearvosanojen keskiarvosta. Kurssisuorituksen saa vain kiitettävällä (4) ja erinomaisella (5) kokonaisarvosanalla. Leirisuoritusta ei hyväksytä kaikissa musiikkiopistoissa. Oman oppilaitoksen linja kannattaa tarkistaa etukäteen!

Mupe 3 (3/3)
Sisältö pääpiirteissään:
 • Kaikki asteikot, sävellajit ja etumerkit
 • Nuottien nimet ja oktaavialat C2-c4. Kaksoiskorotus- ja alennus.
 • Intervallien laadut, myös nooni ja desimi. Intervallien kuuntelu
 • Melodian laulaminen ja kirjoittaminen duurissa ja eri molleissa. Hyppyjä kaikilla perustehoisten sointujen sävelillä
 • Rytmin lukeminen ja kirjoittaminen; 4-osa- ja 8-osatrioli, yhdyskaaria
 • Kolmisointujen laadut (D, m, v, Y) kirjoittaen ja kuunnellen
 • Kolmisoinnun käännökset ja sointuanalyysi
 • Lisää sanastoa: sinfonia, con fuoco, ad libitum jne.

Kurssin suoritus:
1) osallistuminen opetukseen
2) kirjallinen koe: teoriakoe, melodia- ja rytmikuuntelu
3) suullinen koe: melodian ja rytmin luku
Arvosana muodostuu tuntiosaamisen ja aktiivisuuden perusteella sekä koearvosanojen keskiarvosta. Kurssisuorituksen saa vain kiitettävällä (4) ja erinomaisella (5) kokonaisarvosanalla. Leirisuoritusta ei hyväksytä kaikissa musiikkiopistoissa. Oman oppilaitoksen linja kannattaa tarkistaa etukäteen!
Varaudu siihen, että materiaalista peritään kopiomaksu (5-10 euroa).

Yleinen musiikkitieto
Myös mupe 4 -nimellä kulkeva kurssi on musiikkikoulutason katsaus länsimaisen taidemusiikin historiaan. Kurssilla käydään läpi tyylikaudet antiikista nykypäivään, niiden tärkeimmät säveltäjät, musiikkilajit ja soittimet. Kurssi sisältää sekä tiedonhakua ja ryhmätöitä.
Kurssin päätteeksi voi osallistua kirjalliseen ja kuuntelukokeeseen; mikäli oppilas saa näistä vähintään kiitettävän arvosanan (4/5), hänen katsotaan hallitsevan kurssin sisällön ja hänelle kirjoitetaan kurssin suorittamisen osoittava todistus. Kokeeseen osallistuminen ei ole pakollista, ja kurssille voikin osallistua paitsi sen suorittaakseen, mutta myös tutustuakseen musiikinhistorian mielettömään maailmaan.

Kurssin suoritus:
1) osallistuminen opetukseen
2) määräaikaan mennessä tehdyt tehtävät
3) loppukoe
Arvosana muodostuu tuntiosaamisen ja aktiivisuuden perusteella. Leirisuoritusta ei hyväksytä kaikissa musiikkiopistoissa. Oman oppilaitoksen linja kannattaa tarkistaa etukäteen!
Varaudu siihen, että materiaalista peritään kopiomaksu (5-10 euroa).

Kurssin edeltävänä suorituksena vaaditaan musiikin perusteiden 3-taso.